Kontakt:

Obecný úrad Bukovce
Bukovce č. 79
090 22 Bukovce

 

Tel: 054 / 749 32 15
www.bukovce.ocu.sk
obecbukovce@gmail.com

 

IČO: 00 330353
Dexia, a.s.
Č. ú. 3628657001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Mikroregión Zelené Beskydy

Územie mikroregiónu Zelené Beskydy so sídlom v Bukovciach sa nachádza vo východnej časti Slovenskej republiky, na území okresu Stropkov v Prešovskom kraji, v dotyku so štátnou hranicou Slovensko – Poľsko. Územne ho tvoria katastrálne územia deviatich obcí, a to Bukovce, Gribov, Kožuchovce, Krušinec, Oľšavka, Staškovce, Vislava, Vladiča a Vyškovce.

Mikroregión leží na južne orientovanom podhorí resp. čiastočne priamo v Laboreckej vrchovine (CHKO Východné Karpaty). Na území mikroregiónu sa nachádza najvyšší bod okresu Stropkov – na hranici s Poľskom vrchol Klin vo výške 691 m n.m. Povrch územia má hornatinový charakter, tvoria ho najmä v severnej časti hlboké úzke doliny. Pôdny kryt tvoria prevažne nasledujúce krajinné štruktúry: lesný porast, orná pôda, lúky a pasienky.

Územie mikroregiónu je dopravne sprístupnené cestou II. triedy Stropkov – Havaj – Medzilaborce, na ktorú sa napájajú cesty III. triedy, buď priebežné alebo končiace v obciach mikroregiónu. Cez okresné mesto je územie mikroregiónu napojené na cestu medzinárodného významu Prešov – Giraltovce – Svidník – Poľsko. Mikroregión, tak ako celý okres Stropkov, nie je napojený na železničnú sieť.

Na území mikroregiónu Zelené Beskydy sú z ochranárskeho hľadiska dovolené všetky aktivity: pešia turistika, lyžiarska turistika, cykloturistika, zber húb a lesných plodov a podobne.