Kontakt:

Obecný úrad Bukovce
Bukovce č. 79
090 22 Bukovce

 

Tel: 054 / 749 32 15
www.bukovce.ocu.sk
obecbukovce@gmail.com

 

IČO: 00 330353
Dexia, a.s.
Č. ú. 3628657001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Súčasnosť

Na severovýchode Slovenska v malebnom lone prekrásnej prírody iba málo poznamenanej negatívnym pôsobením ľudskej činnosti, sa nachádza obec Bukovce.

Dnešná obec Bukovce prešla bohatým historickým vývojom, ale aj zložitým administratívnym členením tak v starších ako aj v novších dejinách, nakoľko ako dedinu Bukovce ju poznáme až od roku 1964.

Dedina leží v Nízkych Beskydách v doline na nive a priľahlom svahu v strednej časti Chotčianky v nadmorskej výške 240 m n.m. Mierne členitý povrch chotára tvoria súvrstvia treťohorného flyšu a štvrtohorné uloženiny. Terén je zväčša odlesnený, len v južnej časti je súvislý les s prevahou bukového porastu.
Dedina sa rozkladá na výmere 1106 ha.