Kontakt:

Obecný úrad Bukovce
Bukovce č. 79
090 22 Bukovce

 

Tel: 054 / 749 32 15
www.bukovce.ocu.sk
obecbukovce@gmail.com

 

IČO: 00 330353
Dexia, a.s.
Č. ú. 3628657001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zaujímavosti

Cyrilometodejský trojramenný gréckokatolícky kríž

Vďaka mimoriadnej vynaliezavosti a aktivite vtedajších trebišovských baziliánov bol pri príležitosti blížiaceho sa jubilejného roku 2000 postavený (9.septembra 1999) na Bukovej Hore najväčší cyrilometodejský trojramenný gréckokatolícky kríž na svete! Financoval ho, ba i zhotoviť dal bohuznámy gréckokatolík-podnikateľ z Trebišova.

Naprojektoval ho o. Gorazd A. Timkovič, OSBM z Trebišovského monastyra. Zhotovený bol z ocele a má presne 2000 jubilejných kilogramov hmotnosti, 10 metrov výšky (8,5 metrov nad zemou). Na jeho čelnej strane je vyrytá a cínovou vrstvou dlhodobo chránená rytina gréckokatolíckeho veľkomoravského kríža s Presvätou Trojicou, vyjadrujúcou dogmatickú pravdu, že Isus ani na kríži neprestal byť Trojjediným Bohom, teda druhou osobou Presvätej Trojice. Dvojmetrovú jamu pre tento kríž vykopalo dvanásť miestnych gréckokatolíckych kurátorov z Bukoviec a Olšavky, na čele ktorých stáli opäť neúnavní a vždy plní elánu a optimizmu Štefan Maskalik a Ján Mačoško.

Pri stavaní kríža uplatnil svoje mimoriadne kaskadérske schopnosti a profesionálne skúsenosti z montáží Miroslav Vachaľ. Do vnútra tohto kríža baziláni, pôsobiaci vtedy v Trebišove, vložili po rusínsky písanú hramotu-odkaz pre tretie tisícročie, v ktorej sa okrem iného píše, že v Bukovciach žijú rusínski gréckokatolíci, ktorí sa medzi sebou rozprávajú po rusínsky... Do kríža boli vložené i súčasné slovenské mince pre ľahšie datovanie nálezu v budúcnosti.

Najväčší gréckokatolícky kríž na svete bol posvätený o desať dní neskôr, a to 19. septembra 1999 počas odpustu Vozdviženija Čestnaho Kresta. Správu o postavení tohto mimoriadneho 2000 kilogramov ťažkého kríža hneď v nasledujúcich dňoch priniesli temer všetky masovokomunikačné prostriedky na Slovensku. O tejto mimoriadnej udalosti hovorila vo svojich správach dokonca i zahraničná rozhlasová stanica Slobodná Európa.

Do Guinesovej knihy rekordov tento kríž nebol zapísaný len preto, že v nej nemali príslušnú kategóriu.

 

700-ročný dub

Dub má obvod 6,20 metra a priemer koruny 29 metrov, rastie uprostred Bukovej Hory. Ešte stále sa „teší dobrému zdraviu“ a svojou obrovskou košatou korunou obšťastňuje pútnikov hlavne v čase letných horúčav.

Otcovia baziliáni z Prešovského monastyra sv. Bazila Veľkého na jeseň roku 2001 a na jar 2002 vysadili na monastyrských pozemkoch Bukovej Hory 1000 dubov obyčajných – Quercus robur (násev žaluďov získali spod obrovského 700-ročného duba), 2600 červených-rusínskych dubov – Quercus russa/rubra (na jeseň majú intenzívne čerené lístie, násev pochádza zo severovýchodnej Ameriky a v našich lesoch sa bežne nevyskytuje) a 60 orechov (násev z Prešova). Za zmienku pre budúce generácie stojí skutočnosť, že doteraz na Bukovej Hore červené duby, ani žiadne orechy nerástli...

Dub je mimoriadne majestátnym stromom, ktorý veľmi pomaly rastie, dožíva sa vysokého veku a má zo všetkých drevín rastúcich v našich zemepisných šírkach najtvrdšie a najstálejšie drevo. Výsadzba bola urobená na slávu Božiu a na radosť bazilánov – nech sa budúce generácie mníchov baziliánov i pútnikov tešia z prekrásneho okolia, hlavne na jeseň v čase odpustu Vozdviženija Čestnaho Kresta.